Bildkälla: Stockfoto

Didner & Gerge Global ökade 5,97 procent i mars - tagit in SAP i portföljen

Fonden Didner & Gerge Global steg 5,97 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,78 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Lars Johansson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att mars innebar en relativt händelsefattig månad, och konstaterar samtidigt att den positiva trenden från slutet av förra året fortsätter även under 2024.

"Trots en något långsammare takt är riktningen tydligt uppåt. Under början av året har det dock verkat som om drivkraften bakom börsuppgången har förändrats, och under mars upplevdes en betydande rotation på de globala aktiemarknaderna", skriver förvaltaren.

Behovet av ytterligare räntesänkningar samt oron för fallande bolagsvinster har minskat i och med positivt överraskande tillväxtförväntningar. Investerare fokuserar nu på framtida utveckling och har ökat sin aktieandel, vilket man menar tyder på ökat förtroende för marknadens utveckling.

Vidare förklarar förvaltaren att uppgången nu drivs av tillväxten istället för förväntningar på räntesänkningar från FED.

"Mindre bolag utvecklades till skillnad från den långa trenden något bättre än större bolag och ur ett stilperspektiv skedde en större multipelexpansion för värdebolag kontra tillväxtbolag, vilket delvis drev ovanstående rotationer. Även geografiskt tappade USA sin position som draglok kontra övriga marknader", skriver förvaltaren.

I Japan höjdes räntan för första gången sedan 2007 och avslutade därmed en lång period med negativa räntor. Samtidigt lämnade FED räntan oförändrad, och förvaltaren menar att förväntningarna ligger på en sänkning i juli.

Man vänder sedan blicken mot Indien där ekonomin fortsätter att växa med en BNP-ökning om 8,4 procent. Detta förklarar man är drivet av investeringar i kombination med att flertalet globala företag vill öka sin närvaro i landet och på så sätt minska beroende av Kina.

Gällande fondens utveckling var de bästa bidragarna under första kvartalet Pure Storage, Japan Exchange Group, Fiserv, Core & Main och WSP Global. Månadens vinnare var liknande, med undantag att nVent Electric och Zebra Technologies inkluderades istället för Pure Storage och Japan Exchange Group.

I den negativa vågskålen fanns istället BayCurrent Consulting, B3, Shoals Technologies, Misumi Group samt Dynatrace för såväl kvartal som månadsutveckling.
Under månaden valde man att ta in mjukvaruleverantören SAP i portföljen.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Fiserv, Hologic och WSP Global med exponeringar om 5,5, 4,7 respektive 4,5 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var USA, Kanada och Japan de största marknaderna med vikter om 42,0, 12,0 respektive 11,4 procent.

Didner & Gerge Global, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent5,97
Fond i år, förändring i procent13,78
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER