Bildkälla: Stockfoto

Didner & Gerge Small and Microcap ökade 4,67 procent i mars - positiva bidrag från discoverIE, Embracer och CIE Automotive

Fonden Didner & Gerge Small and Microcap steg 4,67 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,80 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Henrik Sandell.

Inledningsvis konstaterar förvaltaren att fondens bästa bidragsgivare under månaden var discoverIE, Embracer samt CIE Automotive, som i slutet av februari rapporterade ett starkt resultat.

Man tar upp Embracer, som äger ett brett utbud av spelvarumärken och intellektuell egendom, inklusive Darksiders, Saints Row, Metro och många andra.

"I slutet av mars presenterade Embracer två större affärer där stora delar av divisionerna Sabre och Gearbox avyttrades. Affärerna resulterar i en väsentligt förbättrad finansiella situation, med lägre skuldsättning och starkare framtida kassaflöden", skriver förvaltaren.

I den negativa vågskålen fanns istället CVS, Tristel och AQ Group.

Sandell kommenterar CVS, som är en vertikalt integrerad brittisk värdekedja med 470 veterinärskliniker.

"Det brittiska konkurrensverket, CMA, meddelade i mars att man inleder en fördjupad undersökning kring marknadsförhållandena på den brittiska veterinärsmarknaden. Som en av de större aktörerna på marknaden så omfattas CVS naturligtvis av denna granskning, vilket skapar osäkerhet fram till dess att resultaten presenteras", skriver förvaltaren.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var discoverIE, Bakkafrost och Interpump med portföljvikter om 4,9, 4,6 respektive 4,5 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var Storbritannien, Sverige och Italien de största marknaderna med vikter om 27,8, 20,5 respektive 9,1 procent.

När det gäller sektorexponeringen var informationsteknologi, industri och sällanköpsvaror de största sektorerna i fonden med exponeringar om 30,0, 25,1 respektive 14,5 procent.

Didner & Gerge Small and Microcap, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent4,67
Fond i år, förändring i procent1,80
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER