Bildkälla: Stockfoto

Swedbank Robur Climate Impact ökade 8,37 procent i mars - förnybar energi med bästa positiva bidrag

Fonden Swedbank Robur Climate Impact steg 8,37 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,52 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,99 procent och är därmed sämre än index som har ökat 14,74 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Johan Eriksson, David Stenlund och Linnea Zanetti.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att energieffektivitet var det starkaste temat under månaden, mycket tack vare bolag inom underområdet IT-optimering/infrastruktur.

"Bland bolag som bidrog starkt till avkastningen finns återigen Nvidia, som fortsätter stärkas av AI-boomen, men även SAP (Tyskland) och IBM (USA) är bolag som avkastat starkt under månaden. Även underområdena Elfordon och Lågenergibelysning avkastade bra, den senare med ansenligt bidrag från nederländska LED-belysningstillverkaren Signify", skriver förvaltarna.

Vidare menar man att resterande investeringsteman, förnybar energi, gröna byggnader samt övrig miljöteknik, också kom med positiva bidrag till utvecklingen.

Man tar upp bolag inom solenergi som presterade särskilt starkt, och exemplifierar med amerikanska First Solar, kiniesiska Xinyi Solar och tyska Encavis. Encavis förklaras ha presterat starkt efter ett bud från Private Equity-investeraren KKR.

Inom gröna byggnader bidrog Owens Corning och Meritage Homes mest till utvecklingen. Samtidigt bidrog metallåtervinnaren Steel Dynamics, tillhörande investeringstemat övrig miljöteknik, med fondens näst bästa avkastning under mars.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Swedbank, Nvidia och Steel Dynamics med exponeringar om 3,52, 3,19 respektive 2,69 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var USA största marknad med 43,10 procent av portföljvikten. Motsvarande exponering för index låg på 62,42 procent.

Swedbank Robur Climate Impact, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent8,37
Index MM, förändring i procent6,52
Fond i år, förändring i procent8,99
Index i år, förändring i procent14,74
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER