Bildkälla: Stockfoto

Swedbank Robur Globalfond ökade 6,78 procent i mars - Waste Management nytt innehav

Fonden Swedbank Robur Globalfond steg 6,78 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,52 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,48 procent och är därmed bättre än index som har ökat 14,74 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patric Naeslund och Ulrik Grönvall.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att aktiemarknaden visar fortsatt styrka.

"Mycket är antagligen drivet av centralbankernas kommunikation, som alltmer tyder på att de första räntesänkningarna kommer under sommaren. Inflationen är på väg ner och konjunkturen har varit ljummen under en längre tid", skriver förvaltarna.

Vidare tror man att 2024 kan bli lite av ett mellanår för flera företag och sektorer. Förvaltarna förklarar att marknaden snarare blickar mot kommande år, och tror att dessa vinster kan komma att revideras upp framöver.

"Med det sagt kan vi fortfarande få en del turbulens på aktiemarknaden under innevarande år. Inte minst då det är valår i många länder, framför allt USA, som numera utgör ungefär 2/3 av ett globalt börsindex."

På sektornivå var det inga större skillnader i avkastningen under månaden, även om det var stora rörelser inom sektorerna.

Bland de bästa bidragen till fondens utveckling under mars nämns Daimler Trucks, TSMC samt Metso, samt undervikten i Apple.

I den negativa vågskålen fanns istället de mindre innehaven Enphase och SolarEdge som fortsatt utvecklats svagt.

Gällande portföljaktiviteten valde man under månaden att ta in Waste Management i portföljen.

"De är störst i USA på sophantering och har stabila, växande intäkter där en allt högre andel återvinningsgrad gynnar bolagets framtida tillväxt", avslutar förvaltarna.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var TSMC, Centene och Microsoft med exponeringar om 8,06, 6,24 respektive 5,65 procent.

Swedbank Robur Globalfond, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent6,78
Index MM, förändring i procent6,52
Fond i år, förändring i procent18,48
Index i år, förändring i procent14,74
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER