Bildkälla: Stockfoto

Evli Nordic Corporate Bond ökade 0,09 procent i april - deltog i emissioner från Color Group, Mowi, Verisure och Volvo Cars

Fonden Evli Nordic Corporate Bond steg 0,09 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som sjönk 0,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,56 procent och är därmed bättre än index som har stigit 0,11 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Jani Kurppa.

Inledningsvis skriver förvaltaren att inflationen bromsar in i euroområdet, medan den har visat sig vara högre än väntat i USA. Detta menar man ledde till högre räntor även i Europa.

"Den tyska 10-årsräntan steg till 2,58 procent. Marknaden för företagsobligationer rörde sig mestadels sidledes och spreadarna minskade med cirka 3 punkter för investment grade-obligationer", skriver förvaltaren.

För ECB ligger marknadens förväntningar på en räntesänkning i juni. Sammantaget räknas det inte med fler än två till tre ytterligare sänkningar om 0,25 punkter i snitt från ECB i år.

Vidare har portföljbolagens resultat från första kvartalet i genomsnitt kommit in i linje med förväntningarna, samtidigt som kreditrisken i portföljen har varit fortsatt stabil.

Under månaden var marknaden för nyemissioner lugnare som följd av rapportperioden. Fonden deltog i emissioner från bland annat Color Group, Mowi, Verisure och Volvo Cars.

Avslutningsvis konstaterar förvaltaren att kreditkvaliteten i fonden har varit fortsatt bättre än tidigare. Attraktiviteten för nordiska obligationer, särskilt i lokala valutor, anses vara god i förhållande till Europa på grund av en mer attraktiv prissättning.

Vid månadsskiftet var fondens yield 5,38 procent och durationen var 2,09 år.

Fondens största emittenter var Ellevio, Huhtamäki och Tietoevry med exponeringen om 2,85, 2,66 respektive 2,51 procent.

Evli Nordic Corporate Bond B SEK, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent0,09
Index MM, förändring i procent-0,33
Fond i år, förändring i procent1,56
Index i år, förändring i procent0,11
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER