Bildkälla: Stockfoto

Case Högräntefond ökade 0,69 procent i april - räntesänkningar i sikte

Fonden Case Högräntefond steg 0,69 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,69 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Andreas Rask.

Inledningsvis skriver förvaltaren att geopolitiska oroligheter fortsatt under månaden och USA har nu godkänt ett nytt stödpaket på 95 miljarder dollar, där en stor andel ska gå till Ukraina och resterande medel ska fördelas mellan Israel och Taiwan.

Vidare lyfter förvaltaren att rapportperioden för det första kvartalet inleddes under april. Rapporterna uppges ha visat något svagare omsättningstillväxt än väntat men fortsatt stabila marginaler.

"Bolagen ser vissa konjunktureffekter och svagare guidning i närtid men generellt inget dramatiskt. Den tidiga påsken som i år inföll i mars i stället för april, ger effekt på jämförelsetalen både för första och andra kvartalet i år", skriver förvaltaren.

Den amerikanska ekonomin visar på fortsatt uthållighet samt en inflation som inte faller enligt förväntningarna. FED:s räntesänkningar skjuts därmed längre fram i tiden, till troligtvis någon gång i höst.

"I Europa och Sverige överraskar inflationen snarare på nedsidan och makrodata tyder i stället på att såväl ECB som Riksbanken borde sänka sina respektive styrräntor snart."

Riksbanken kom med en första räntesänkning under det penningpolitiska mötet den 7 maj.

Under månaden har fonden köpt obligationer i Huhtamäki.

Fondens yield uppgick vid månadsskiftet till 9,0 procent och durationen låg på 1,1 år.

Case Högräntefond, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent0,69
Fond i år, förändring i procent3,69
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER