Bildkälla: Stockfoto

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv minskade 0,79 procent i april - ser måttligare utveckling framöver

Fonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv A minskade 0,79 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,09 procent.

I en marknadsrapport skriver fondens förvaltare att man räknar med en måttlig börsutveckling under de närmsta halvåret efter den starka inledningen 2024. Däremot är man inte särskilt orolig för ett kraftigt börsras.

Den amerikanska ekonomin som varit oväntat stabil förväntas däremot växa något långsammare under de närmaste kvartalen. Värderingarna på den amerikanska marknaden uppges vara ansträngda och förvaltaren menar att vinsterna nu behöver hinna ikapp värderingarna.

"Svenska och europeiska vinster, som har släpat efter, väntas öka under året. Inflationen är inte lika hög som tidigare och hushållen får tillbaka köpkraft. Centralbanker sänker styrräntor i år, vilket hjälper efterfrågan ytterligare. Räntetoppen är passerad även om räntor förblir höga ett tag till", skriver förvaltaren.

Gällande allokeringen skriver förvaltaren att man har en neutral syn på aktier där USA väger tungt i index. Vidare menar man att eftersläpande småbolag bör komma ikapp de större bolagen på sikt och förvaltaren menar att Europa och Sverige har potential om vinsterna fortsätter utvecklas positivt. Man har även ökat exponeringen mot fastigheter.

När det gäller obligationsvärderingar ser förvaltaren rimliga värderingar på marknaden och relativt god löpande avkastning på räntepapper. Företagsobligationer, inklusive tillväxtmarknadsobligationer, uppges ge bra diversifiering samt en högre förväntad avkastning än statsobligationer till måttligt högre risk.

De största innehaven i fondens portfölj var Länsförsäkringar Lång Räntefond A, Länsförsäkringar Kort räntefond och RobecoSAM Global SDG Credits IH SEK Acc med exponeringar om 26,6, 21,7 respektive 19,8 procent.

Fondens kassa uppgick till 6,8 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var USA, Japan och Storbritannien de största marknaderna med exponeringar om 33,7, 18,0 respektive 8,8 procent.

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv A, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent-0,79
Fond i år, förändring i procent0,09
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER