Bildkälla: Stockfoto

SEB Green Bond Fund minskade 0,6 procent i april – stark efterfrågan på obligationsemissioner

Fonden SEB Green Bond Fund minskade 0,6 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Marianne Gut, Martin Lundvall och Mattias Ekström.

Inledningsvis skriver förvaltaren att april präglades av stigande statsobligationsräntor, en högre amerikansk inflation än väntat och en fortsatt stark arbetsmarknad.

"Marknaden tror nu på drygt en räntesänkning i år från den amerikanska centralbanken Federal Reserve, jämfört med en prognos om sju räntesänkningar i början av året", skriver förvaltaren.

Vidare uppvisade både aktie- och kreditmarknaderna en förvånansvärd stabilitet när obligationsräntorna steg, enligt förvaltarna. Dessutom har obligationsemissioner, särskilt inom HY-segmentet, mötts av en stark efterfrågan.

I april utgjorde gröna obligationer cirka 99 procent av fondens tillgångar och de underliggande gröna projekten var brett diversifierade. Runt 35 procent av projekten hade ett fokus på förnybar energi.

"Projekten sträcker sig från finansiering av miljöklassade fastigheter i Sverige och Europa, till finansiering av hållbara globala alternativa energikällor alternativa energikällor och hantering av värdefulla vattenresurser."

Den genomsnittliga kreditratingen i fonden var BBB+, motsvarande rating för jämförelseindex var A. Durationen i portföljen uppgick till 3,16 år.

När det gäller fondens geografiska allokering var den största exponeringen mot Sverige med 23,8 procent, följt av Nederländerna och Norge med vikter om 11,5 respektive 9,3 procent.

Största sektor var samtidigt finans, följt av industri och allmännytta.
SEB Green Bond Fund, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent-0,6
Index MM, förändring i procent-0,5
Fond i år, förändring i procent-0,4
Index i år, förändring i procent-0,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER