Bildkälla: Stockfoto

SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag minskade 4,6 procent i april – adderade Trex

Fonden SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag minskade 4,6 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,5 procent och är därmed bättre än index som har ökat 8,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mark Sherlock.

Inledningsvis skriver förvaltaren att breda Russell 2500 Index föll med 4,23 procent i svenska kronor. Majoriteten av aktiemarknaderna sjönk under månaden och den amerikanska inflationen kom in högre än väntat. Preliminära BNP-siffror för USA gjorde också att marknaden fick justera sina förväntningar om räntesänkningar från Fed.

"Kraftförsörjning var den enda sektorn som avslutade månaden i positivt territorium, och energi föll minst. Sällanköpsvaror och hälsovård utvecklades sämst under månaden. Större bolag presterade bättre än småbolag, och värdebolag överträffade tillväxtbolag", skriver förvaltaren.

Bland enskilda bolag bidrog Tyler Technologies mest till fondens avkastning, efter att ha presenterat bättre resultat och prognos än väntat i sin kvartalsrapport. Även Teradyne steg efter en stark rapport för det första kvartalet, medan Axon Enterprises framgång kan förklaras av sitt framgångsrika branschevenemang, enligt förvaltaren. Under evenemanget presterade bolaget nya tillägg till sina lösningar inom brottsbekämpning.

I den negativa vågskålen fanns istället Sartorius, LKQ och Brunswick, där samtliga nedgångar kunde kopplas till resultatrapporterna.

"Sartorius föll på ett svagt resultat drivet av lägre försäljning än väntat och en orderingång som har förändrat banan för återhämtning av efterfrågan fram till 2024. LKQ sjönk efter att ha redovisat ett nedslående kvartalsresultat. Ledningen behöll dock helårsprognosen. Brunswick sjönk efter att deras prognoser för Q2 och 2024 var under förväntningarna."

Gällande portföljaktiviteten minskades innehaven i AO Smith och Fortune Brands i syfte att finansiera det nya innehavet Trex som blev ett nytillskott för månaden.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Eagle Materials, Axon Enterprise och WEX med exponeringar om 3,8, 3,8 respektive 3,6 procent.

SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent-4,6
Index MM, förändring i procent-4,2
Fond i år, förändring i procent9,5
Index i år, förändring i procent8,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER