Bildkälla: Stockfoto

SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk minskade 0,4 procent i april – AAK, VBG och Sectra bidrog positivt

Fonden SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk minskade 0,4 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,1 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jimmy Bengtsson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att Stockholmbörsen klättrade 1 procent under april och att de svenska småbolagen generellt utvecklades sämre och tappade 0,7 procent.

De sektorer där småbolagen utvecklades starkast var kommunikation, energi och råvaror, medan fastighet, sällanköpsvaror och IT utvecklades svagast.

Fonden utvecklades bättre än jämförelseindex under månaden, där några positiva bidragsgivare relativt index var AAK, VBG och Sectra. Samtidigt drog innehaven i Addtech, Embla och Biotage ner relativavkastningen.

Gällande portföljaktiviteten gjordes de största köpen i Nibe, HMS Networks och Vitec, medan de största försäljningarna genomfördes i Beijer Ref, Addnode och Lifco.

"Förvaltningen strävar efter att investera i rimligt värderade kvalitetsbolag med tillväxtpotential som tydligt integrerar hållbarhet i sin affärsmodell. Vi tror att marknaden över tid underskattar bra bolags förmåga att fortsätta växa med god lönsamhet samtidigt som marknaden på kort sikt tenderar att överskatta mindre bra bolags förmåga att börja växa, uppnå lönsamhet och stärka sin marknadsposition", avslutar förvaltaren.

De största innehaven i fondens portfölj var AAK, Addtech och Beijer Ref med exponeringar om 5,9, 5,7 respektive 5,5 procent.

SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent-0,4
Index MM, förändring i procent-0,7
Fond i år, förändring i procent8,1
Index i år, förändring i procent5,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER