Bildkälla: Stockfoto

Storebrand Sverige ökade 1,05 procent i april - styrka från aktier inom hälsosektorn

Fonden Storebrand Sverige steg 1,05 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,90 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,19 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,55 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Andreas Poole.

Inledningsvis lyfter förvaltaren att OMXS30GI steg med över 2 procent under april. April blev den tredje månaden i rad som indexet steg, vilket ledde till att en ny högstanivå nåddes.

"Den svenska aktiemarknaden påverkades därmed relativt lite av den lilla korrektionen för den globala aktiemarknaden. Framför allt aktier inom hälsa steg medan finans- och fastighetsaktier föll."

Förvaltaren skriver även att det fortsatta fallet för den svenska kronan bidrog positivt för bolag med intjäning i utlandet.

"Vi förväntar oss att den svenska aktiemarknaden kommer att följa utvecklingen för globala aktier framöver. Sentimentet kring globala aktier är positivt och efter en så lång period med uppgångar är marknaderna mer sårbara för bakslag och korrigeringar", avslutar förvaltaren med.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Atlas Copco, Investor och Volvo med portföljvikter om 9,4, 6,8 respektive 5,9 procent.

Störst exponering hade fonden mot industri, följt av finans och informationsteknologi, med vikter om 40,1, 23,7 respektive 7,9 procent.

Storebrand Sverige, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent1,05
Index MM, förändring i procent0,90
Fond i år, förändring i procent8,19
Index i år, förändring i procent8,55
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER