Bildkälla: Stockfoto

Storebrand Europa ökade 0,60 procent i april - ränteoro präglade marknaden

Fonden Storebrand Europa steg 0,60 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,71 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,20 procent och är därmed sämre än index som har ökat 12,44 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Lars Qvigstad Sørensen.

Inledningsvis konstaterar förvaltaren att MSCI World föll med 3 procent under april, detta efter att indexet stigit fem månader i rad.

"Senaste månaden med negativ utveckling var oktober som också präglades av ränteoro med amerikanska statsräntor som nådde rekordhöga nivåer."

Förvaltaren menar att det rådde ett högre stämningsläge på marknaderna, vilket bidrog till att den amerikanska inflationen tog ny fart, något som innebar att räntorna steg. Detta medförde en korrektion på aktiemarknaderna innan de återhämtade sig något, delvis till följd av positiva kvartalsresultat.

"Sentimentet kring globala aktier är positivt och efter en så lång period med uppgångar är marknaderna mer sårbara för bakslag och korrigeringar."

Fondens största innehav vid månadsskiftet utgjordes av Novo-Nordisk, ASML Holding och Nestle, med portföljvikter om 4,0, 3,4 respektive 2,8 procent.

Störst exponering hade fonden mot finanssektorn, följt av industri och hälsovård, med vikter om 22,0, 17,1 respektive 16,5 procent.

Vad gäller geografisk exponering stod Storbritannien för 18,8 procent, följt av Frankrike och Schweiz på 16,5 respektive 16,3 procent.
Storebrand Europa, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent0,60
Index MM, förändring i procent0,71
Fond i år, förändring i procent12,20
Index i år, förändring i procent12,44
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER