Bildkälla: Stockfoto

Storebrand USA minskade 2,30 procent i april - amerikansk inflation tog ny fart

Fonden Storebrand USA minskade 2,30 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,61 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,59 procent och är därmed sämre än index som har ökat 15,14 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Andreas Poole.

Inledningsvis konstaterar förvaltaren att MSCI World föll med 3 procent under april, detta efter att indexet stigit fem månader i rad.

"Senaste månaden med negativ utveckling var oktober som också präglades av ränteoro med amerikanska statsräntor som nådde rekordhöga nivåer."

Förvaltaren menar att det rådde ett högre stämningsläge på marknaderna, vilket bidrog till att den amerikanska inflationen tog ny fart, något som innebar att räntorna steg. Detta medförde en korrektion på aktiemarknaderna innan de återhämtade sig något, delvis till följd av positiva kvartalsresultat.

"Sentimentet kring globala aktier är positivt och efter en så lång period med uppgångar är marknaderna mer sårbara för bakslag och korrigeringar."

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Microsoft, följt av Apple och Nvidia, med portföljvikter om 6,5, 6,0 respektive 4,9 procent.

Informationsteknologi var den sektor som fonden hade störst exponering mot, följt av finans och hälsovård, med vikter om 30,4, 14,8 respektive 12,4 procent.
Storebrand USA, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent-2,30
Index MM, förändring i procent-1,61
Fond i år, förändring i procent14,59
Index i år, förändring i procent15,14
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER