Bildkälla: Stockfoto

Storebrand Japan minskade 2,75 procent i april - positivt sentiment kring globala aktier

Fonden Storebrand Japan minskade 2,75 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,34 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,62 procent och är därmed sämre än index som har ökat 15,03 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Geir Magne Bøe.

Inledningsvis konstaterar förvaltaren att MSCI World föll med 3 procent under april, detta efter att indexet stigit fem månader i rad.

"Senaste månaden med negativ utveckling var oktober som också präglades av ränteoro med amerikanska statsräntor som nådde rekordhöga nivåer."

Förvaltaren menar att det rådde ett högre stämningsläge på marknaderna, vilket bidrog till att den amerikanska inflationen tog ny fart, något som innebar att räntorna steg. Detta medförde en korrektion på aktiemarknaderna innan de återhämtade sig något, delvis till följd av positiva kvartalsresultat.

"Sentimentet kring globala aktier är positivt och efter en så lång period med uppgångar är marknaderna mer sårbara för bakslag och korrigeringar."

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Toyota Motor, Mitsubishi och Sony Group, med portföljvikter om 6,7, 3,2 respektive 3,0 procent.

Störst exponering hade fonden mot sällanköpsvaror, industri och informationsteknologi, med vikter om 20,8, 18,7 respektive 15,5 procent.
Storebrand Japan, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent-2,75
Index MM, förändring i procent-2,34
Fond i år, förändring i procent13,62
Index i år, förändring i procent15,03
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER