Bildkälla: Stockfoto

SPP Generation 70-tal minskade 0,05 procent i april - tilltagande ränteoro i USA

Fonden SPP Generation 70-tal minskade 0,05 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,09 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,06 procent och är därmed bättre än index som har ökat 10,62 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Olav Chen.

Inledningsvis nämner förvaltaren att Stockholmsbörsen steg med 0,9 procent samtidigt som det globala aktieindexet MSCI DM föll med 0,9 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,3 procent, medan svenska statsobligationer föll med 0,4 procent.

"Sammantaget bidrog aktieinvesteringar negativt till utvecklingen för Generationsfonderna jämfört med jämförelseindex medan aktiva ränteinvesteringar bidrog positivt. Vi var relativt neutralt viktade under månaden, dock med något större aktieexponering än jämförelseindex."

Vidare beskriver förvaltaren makroläget, där det har skett en svängning vad gäller kampen mot inflationen. USA lyfts fram som exempel, landet har för tredje månaden i rad uppvisat uppgångar i inflationstalen.

Det är flera inflationstal som visar på det svåra läget i USA, där förvaltaren nämner bland annat "superkärninflation" och andra prisindikationer som visar på att inflationen har tagit fart på nytt i USA.

"Denna kombination har fört med sig ytterligare framflyttningar av de länge förväntade räntesänkningarna av den amerikanska centralbanken Fed. En första räntesänkning är inte längre inprisad i vare sig juni eller juli och nu nästan helt inprisad först i november."

Förvaltaren hänvisar till att flera bedömare har ansett att det är osannolikt att Fed kommer genomföra några förändringar innan och under valrörelsen i USA.

Fonden hade omkring 4 procentenheter mer aktier än vad jämförelseindex hade vid månadsskiftet.

Gällande tillgångsfördelning bestod 91,12 procent av fondens tillgångar av aktier, följt av räntebärande instrument som uppgick till 8,86 procent.

Fonden hade störst exponering mot Nordamerika, följt av Europa och Asien, med vikter om 47,43, 40,07 respektive 10,18 procent.
SPP Generation 70-tal, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent-0,05
Index MM, förändring i procent0,09
Fond i år, förändring i procent11,06
Index i år, förändring i procent10,62
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER