Bildkälla: Stockfoto

Odin Norge ökade 6,88 procent i maj - fortsatt god utveckling för Oslobörsen

Fonden Odin Norge C steg 6,88 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,56 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,52 procent och är därmed bättre än index som har ökat 13,66 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Atle Hauge och Vigdis Almestad.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att vinsterna på Oslobörsen fortsätter på rekordnivåer. Detta trots att de största effekterna från covid och energikrisen har passerat. Flera branscher bidrar till en stark lönsamhet som förvaltarna anser kunna hålla i sig länge.

Oljeservicebranschen visade starka resultat i första kvartalet 2024, medan tillverknings- och materialsektorerna var svagare. Vinsterna utanför olje- och finanssektorerna har nästan fördubblats jämfört med förra decenniet. Framåt tror förvaltarna att den höga lönsamheten kommer att bestå eftersom det tar lång tid att förändra marknadsbalansen inom många segment.

Förvaltarduon noterar nu att orderböckerna inom oljeservice växer mot rekordnivåer, samtidigt som priserna och marginalerna på kontrakten är attraktiva tack vare en stram prissättningskraft. Därför anses det finnas goda förutsättningar för ett långsiktigt bra resultat, varför Subsea7 och DOF Group tros ha en bra period framför sig.

Avslutningsvis diskuterar man TGS, som betraktas ha en en historiskt liten backlog men bra affärsmodell.

"Investeringsnivån i seismiska undersökningar är fortfarande låg och branschen verkar vara sencyklisk, inte tidigcyklisk, som den var tidigare. Vi anser att bolaget framstår som attraktivt prissatt och med en option på uppgång i olje- och gasprospektering från en mycket låg aktivitetsnivå."

Gällande portföljaktiviteten har man under månaden genomfört ett antal förändringar i enskilda aktier, däribland ökat innehavet i Yara.

De främsta bidragsgivarna under månaden var DOF Group, Kongsberg Gruppen och Kitron, medan Salmar, Bakkafrost och Mowi tyngde avkastningen.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var DOF Group, Yara och Subsea 7 med exponeringar om 6,71, 6,09 respektive 6,08 procent.

Odin Norge C, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent6,88
Index MM, förändring i procent6,56
Fond i år, förändring i procent18,52
Index i år, förändring i procent13,66
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER