Bildkälla: Stockfoto

Odin Emerging Markets minskade 1,15 procent i maj - pausad utveckling på tillväxtmarknaderna

Fonden Odin Emerging Markets minskade 1,15 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,31 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,89 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,70 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Dan Erik Glover.

Inledningsvis skriver förvaltaren att det var en blandad utveckling under månaden, men att fonden utvecklades väl i relativa termer.

"På ett bredare plan ser börsutvecklingen ut att ha pausats något på de flesta tillväxtmarknaderna, inklusive i Kina vars börser studsade upp kraftigt under våren efter en lång nedgångsperiod. Undantaget är Taiwan vars börs har stigit med cirka 20 procent hittills i år och som fortsatte upp i maj", skriver förvaltaren.

Vidare diskuterar man Indien där det var val i slutet av maj. Indikationer från Indien visade starkt stöd för premiärminister Narendra Modis BJP, vilket lugnade aktiemarknaden med löfte om kontinuitet och politisk stabilitet. Modi-regeringens reformer har främjat företagsklimatet, digitalisering och infrastrukturutveckling, vilket förväntas stödja fortsatt ekonomisk tillväxt och lönsamhet.

Även Mexiko hade val i slutet av maj. Här förklaras det funnits starka indikationer på kontinuitet med MORENA och deras nya presidentkandidat Claudia Sheinbaum, som blir landets första kvinnliga president. Hennes seger ses som en fortsättning på Andrés Manuel López Obradors politik, inriktad på social rättvisa, ekonomiska reformer, antikorruption och infrastrukturutveckling.

Avslutningsvis lyfter förvaltaren fram indiska Garware Technical Fibres, som släppte kvartalsrapport under månaden. Rapporten visade en vinsttillväxt på över 20 procent det senaste året. Den norska vattenbruksindustrin bidrog starkt till tillväxten, och bolaget förväntar sig ytterligare tillväxt från vattenbruk i Chile och Norge samt från geosyntetmaterialsegmentet.

"Vi har en stark tilltro till att företaget kommer att fortsätta att förnya sig och ta marknadsandelar även i framtiden."

Fondens främsta bidragsgivare under månaden var Teleperformance, Aspeed Technology och Vijaya Diagnostic Centre, medan Mold-Tek, Samsung Electronics och Zhejiang Supor kom med de mest negativa bidragen.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var TSMC, Naspers och Gareware Technical Fibres med exponeringar om 8,65, 4,82 respektive 4,33 procent.

Odin Emerging Markets, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent-1,15
Index MM, förändring i procent-3,31
Fond i år, förändring i procent7,89
Index i år, förändring i procent8,70
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER