Bildkälla: Stockfoto

Lannebo High Yield ökade 1,0 procent i maj - deltog i emissioner från HSG och Fertiberia

Fonden Lannebo High Yield steg 1,0 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,1 procent och är därmed sämre än index som har ökat 5,9 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Katarina Carlsson och Karin Haraldsson.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att fonden fortsatt utvecklades starkt under maj. Förvaltarna menar att det rådde en hög aktivitet på primärmarknaden, där fonden deltog i ett flertal emissioner, däribland i en från Home Services Group (HSG).

"HSG ägs av investmentbolaget Fidelio som hittills stoppat in över 1,5 miljarder i bolaget. HSG emitterade en obligation med 5 års löptid och en kupongränta på Stibor + 5,25 procent, vilket i dagsläget innebär drygt 9 procent."

Fonden investerade även i en obligation utgiven av den spanska gödseltillverkaren Fertiberia. Enligt förvaltarna fokuserar bolaget på att utveckla fossilfritt gödsel, vilket möjliggörs genom att använda fossilfri energi vid tillverkningen av ammoniak.

"Fertiberia emitterade en obligation med 4 års löptid och en kupongränta på Euribor + 5,25 procent, vilket i dagsläget innebär drygt 9 procent", skriver förvaltarna.

Fonden avyttrade även ett innehav, Link Mobility, efter att innehavet levererat en stark utveckling. Utöver det sålde även fonden av sitt sista innehav i Seamless Distribution Systems.

Avslutningsvis konstaterar förvaltarna att räntan på en 5-årig statsobligation förblev närmast oförändrad på 2,5 procent. Samtidigt som de 2-åriga räntorna handlas högre än de 5-åriga. Slutligen nämns Stibor 3 månader, som sjönk från 3,9 till 3,75 procent till följd av räntesänkningen.

Fondens ränteduration uppgick vid månadsskiftet till 0,9 år, medans kreditdurationen uppgick till 3 år.

Vid månadsskiftet hade fonden sitt största innehav i Nordea, följt av DNB och Corem, med portföljvikter om 3,4, 3,0 respektive 2,8 procent. De största sektorerna var industrivaror & tjänster, finans och fastighet.

Fonden hade störst geografisk exponering mot Sverige, följt av Norge och Finland, med vikter på 44,3, 25,4 respektive 9,8 procent.
Lannebo High Yield, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent1,0
Index MM, förändring i procent0,9
Fond i år, förändring i procent5,1
Index i år, förändring i procent5,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER