Bildkälla: Stockfoto

Odin USA minskade 4,14 procent i maj - tagit in Verisign i portföljen

Fonden Odin USA C SEK minskade 4,14 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,52 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,26 procent och är därmed sämre än index som har ökat 16,23 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Robin Øvrebø och Harald Nissen.

Inledningsvis skriver förvaltarna att man under månaden deltog på Berkshire Hathaways bolagsstämma. Det förklaras vara den första bolagsstämman utan Charlie Munger.

"Årsmötet är en årlig påminnelse om vad som är viktigt på aktiemarknaden: hur viktigt det är att ha rätt inställning och förhållningssätt - att man har en investeringsfilosofi och att man är tålmodig och disciplinerad nog att leva den."

Förvaltarna tar upp ett nytt innehav, Verisign, som hanterar de två toppdomänerna .com och .net. Verisign ser till att internetanvändare når rätt webbplats, som amazon.com. De tjänar pengar genom att sälja domännamn via distributörer, och tar 9,59 dollar per .com-domän årligen. Verisigns priser och ansvar regleras av ett avtal med ICANN, vilket tillåter periodiska prishöjningar.

Verisign beskrivs ha ett monopol på .com- och .net-domäner med höga marginaler och tillväxt genom nya domännamn och prishöjningar. Trots historiskt hög prissättning har aktien nu fallit till S&P 500-nivåer, vilket anses vara ett attraktivt pris med goda långsiktiga tillväxtutsikter.

Avslutningsvis diskuterar förvaltarna SiteOne som man sålt aktier i under årets första månader. Trots fortsatt goda förutsättningar valde man att sälja på grund av den starka kursutvecklingen. Samtidigt innehas fortfarande exponering mot andra distributörer genom MSC Industrial och Grainger.

De främsta bidragsgivarna under maj var Frontdoor, Booking Holdings och Otis Worldwide, medan CDW, MSC Industrial Direct och Etsy kom med de svagaste bidragen.

Största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Alphabet, Otis Worldwide och The Hershey Company med exponeringar om 5,03, 4,16 respektive 3,96 procent.

Odin USA C SEK, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent-4,14
Index MM, förändring i procent0,52
Fond i år, förändring i procent5,26
Index i år, förändring i procent16,23
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER