Bildkälla: Stockfoto

Odin Global minskade 2,21 procent i maj - Verisign nytt innehav

Fonden Odin Global C minskade 2,21 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,24 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,98 procent och är därmed sämre än index som har ökat 14,74 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Harald Nissen och Håvard Opland.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att maj, efter ett svagare april, blev en stark månad på de globala aktiemarknaderna. De stora amerikanska teknikaktierna ledde återigen uppgången.

"I takt med att vi närmar oss halvårsskifte är det uppenbart att sentimentet blivit alltmer positivt de sista sex månaderna, och i synnerhet under våren. Orsakerna är något förenklat stigande vinster och en tilltro till historiska mönster om en ny vinstcykel, en inflation som snarare faller än stiger och centralbanker som höjt färdigt och snarare sänker/gör sig redo att sänka styrräntorna."

Förvaltarna menar att den starkare världsekonomin gynnar aktier. USA:s ekonomi går starkt, ECB planerar räntesänkningar, och Kinas stimulansprogram har lyft kinesiska aktier under våren.

Vidare diskuterar man Diplomas bokslut för det första halvåret. Bolaget visade 10 procents omsättningstillväxt, varav 5 procent organiskt och 5 procent från förvärv. Marginalerna ökade till 19,6 procent, tack vare teknisk kompetens och kundanpassade lösningar, samt en decentraliserad modell som främjar lönsamhet.

Förvaltarna tar upp ett nytt innehav, Verisign, som hanterar de två toppdomänerna .com och .net. Verisign ser till att internetanvändare når rätt webbplats, som amazon.com. De tjänar pengar genom att sälja domännamn via distributörer, och tar 9,59 dollar per .com-domän årligen. Verisigns priser och ansvar regleras av ett avtal med ICANN, vilket tillåter periodiska prishöjningar.

Verisign beskrivs ha ett monopol på .com- och .net-domäner med höga marginaler och tillväxt genom nya domännamn och prishöjningar. Trots historiskt hög prissättning har aktien nu fallit till S&P 500-nivåer, vilket anses vara ett attraktivt pris med goda långsiktiga tillväxtutsikter.

Den främsta bidragsgivaren till fondens avkastning i maj var British Diploma, följt av Microsoft och Alphabet.

De största innehaven i fondens portfölj var Alphabet, Visa och IMCD med exponeringar om 4,79, 4,73 respektive 4,47 procent. Gällande fondens geografiska exponering var USA och Storbritannien de största regionerna med vikter om 43,48, respektive 27,32 procent.

Odin Global C, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent-2,21
Index MM, förändring i procent0,24
Fond i år, förändring i procent7,98
Index i år, förändring i procent14,74
ANNONSER