Bildkälla: Stockfoto

Lannebo Mixfond ökade 2,7 procent i maj - sålde innehavet i OX2

Fonden Lannebo Mixfond steg 2,7 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,0 procent och är därmed sämre än index som har ökat 7,0 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att maj präglades av stigande kurser, där nordiska småbolag presterade mycket starkt och i synnerhet de norska bolagen. Vidare pekar förvaltarna på att efterfrågetappet hos många bolag har nått botten och att de höga lagernivåer som uppnåddes under 2023 har börjat återgå till mer normala nivåer.

Förvaltarna lyfter vikten av den räntesänkning som Riksbanken genomförde den 8:e maj. De menar att sänkningen var väntad och att den inte hade någon direkt effekt på aktiemarknaden, men förvaltarna tror att den kommer att ha en stor betydelse framgent.

"Vi tror dock att sänkningen kan komma att få ett symboliskt värde för många konsumenter och andra som planerar större investeringar så sänkningen markerar slutet på stigande investeringskostnader."

Den 13 maj annonserade EQT att en av deras infrastrukturfonder avsåg att lägga bud på OX2, ett bolag som utvecklats svagt under 2024 och som varit en del av fondens innehav.

Fonden gavs samma vecka som budet annonserades möjligheten att sälja aktierna i bolaget till budkursen på 60 kronor, vilket innebar en budpremie på dryga 40 procent. Fonden accepterade budet med motiveringen att de såg en risk att budet från EQT skulle kunna falera samt att budperioden sträcker sig hela vägen till oktober.

"Efter den starka börsen får vi svårare och svårare att hitta efter attraktivt värderade aktier och vi tycker att börsen har gått oväntat starkt. Vi har därför investerat i bolag där vi ser låga multiplar eller det att aktierna har gått svagt och där vi anar bottenkänning på såväl aktiekurser som på vinstestimat", skriver förvaltarna.

Avslutningsvis nämner förvaltarna att man har ökat innehavet i Vestas Wind Systems då de ser goda förutsättningar för förbättrad lönsamhet och ökande efterfrågan framåt. Fonden minskade även sitt innehav i det danska bolaget Coloplast.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Investor, Swedbank och Hexagon, med portföljvikter om 5,1, 4,1 respektive 4,0 procent. Största sektorn var industrivaror & tjänster, följt av finans och fastigheter.

Aktieandelen låg på 59,6 procent, ränteandelen på 22,1 procent och likviditet & certifikat uppgick till 18,3 procent.

Lannebo Mixfond, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent2,7
Index MM, förändring i procent2,2
Fond i år, förändring i procent6,0
Index i år, förändring i procent7,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER