Bildkälla: Stockfoto

Odin Sustainable Corporate Bond ökade 0,32 procent i maj - investerat i två gröna och vanlig obligation

Fonden Odin Sustainable Corporate Bond C SEK steg 0,32 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,26 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,68 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,17 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mariann Stoltenberg Lind och Nils Hast.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att europeiska och amerikanska långräntor sjönk under första delen av maj. Detta i och med nya förhoppningar om räntesänkningar som följd av svagare makroekonomiska indikatorer.

"Senare delen av månaden präglades dock av starkare makrotal och räntorna steg igen. För maj som helhet slutade det med en uppgång i den långa europeiska räntan och en nedgång i den långa amerikanska räntan. Den tyska 10-åriga statsobligationsräntan steg 8 punkter för att avsluta månaden på 2,7 procent, medan motsvarande ränta i USA sjönk 18 punkter för att sluta på 4,5 procent", skriver förvaltarna.

Vidare har inflationen i USA och eurozonen har sjunkit men ligger över 2 procent. Marknaden förväntar sig en till två räntesänkningar i USA under 2024, jämfört med sju tidigare, och fler räntesänkningar i eurozonen. Emissionsaktiviteten på den europeiska kreditmarknaden var stark i maj med sjunkande kreditmarginaler och hög efterfrågan.

Under månaden har man valt att nyinvestera i en grön obligation och en vanlig obligation, utgivna av Elopak respektive Novo Nordisk. För Elopak är merparten av lånebeloppet planerat att investeras i tillverkning och tillverkningsteknik för Pure-Pak i USA. Resterande del av lånebeloppet förväntas allokeras till FoU, utrustning och maskiner.

Gällande den vanliga obligationen i Novo Nordisk bedömer man att bolaget i sig bidrar till fondens hållbarhetsmål. Företaget förklaras även utmärka sig i sin hantering av flera hållbarhetsrisker, inklusive koldioxidutsläpp, avloppsvatten och avfall, och prissättningsstrategier för att säkerställa tillgång till nödvändiga läkemedel även i låginkomstländer.

Utöver Elopak och Novo Nordisk valde förvaltarna även att öka innehavet i en grön obligation utgiven av Banco de Sabadell.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Aib Group, A2a Spa Aemspa och Intesa Sanpaolo Ispim med portföljvikter om 2,72, 2,62 respektive 2,41 procent.

Största sektorn var finans med en allokering på 53,88 procent, följt av kraftförsörjning med 16,84 procent. Norge, Luxemburg och Tyskland var samtidigt de största marknaderna med vikter om 17,94, 14,49 respektive 9,29 procent.

Durationen låg på 1,98 år, medan yieden var på 4,16 procent. Totalt hölls 62 obligationer i portföljen från 61 emittenter.

Odin Sustainable Corporate Bond C SEK, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent0,32
Index MM, förändring i procent0,26
Fond i år, förändring i procent0,68
Index i år, förändring i procent0,17
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER