Bildkälla: Stockfoto

DNB Health Care minskade 2,13 procent i maj - negativa bidrag från Exact Sciences och BioMarin Pharmaceutical

Fonden DNB Health Care S minskade 2,13 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,62 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,29 procent och är därmed sämre än index som har ökat 10,60 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Rune Sand, Anesa Mulabecirovic Sahnoun och Benedicte Kilander Bakke.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att de globala aktiemarknaderna steg i maj, och därmed återhämtade nedgången i april. Fonden gick under månaden sämre än hälsovårdssektorn.

Vidare presterade europeiska hälsovårdsföretag sämre än amerikanska, med små och medelstora bolag som överträffade större företag. Detta gynnade fonden som har övervikt mot Europa. Samtidigt hade stora läkemedels- och bioteknikföretag som Moderna och Pfizer en stark månad, medan amerikanska hälsovårdsleverantörer som CVS Health underpresterade.

Bland de bolag som bidrog mest till fondens relativa avkastning nämns Humana, Vertex Pharmaceuticals och GN Store Nord. Amerikanska Humana steg med 19 procent i maj och återhämtade därmed förluster från april. Sedan november är företaget fortfarande ned 30 procent på grund av utmanande utsikter, men förvaltarna ser fortsatt långsiktig potential. Vertex och GN Store Nord steg båda med 15 procent efter starka kvartalsrapporter.

Negativa bidrag till fondens relativavkastning kom istället från Exact Sciences och BioMarin Pharmaceutical.

Exact föll under månaden 23 procent på grund av nyheter om en godkännandeprocess för en konkurrerande produkt. BioMarin sjönk 7 procent i maj och har sjunkit mer än 20 procent hittills i år. Nedgången förklaras bero på svaga försäljningssiffror för produkten Voxogo, samt nyheter relaterade till en konkurrerande produkt.

"Vi tror dock fortfarande att både Exact och BioMarin kan behålla sina ledande positioner på sina respektive marknader och att aktierna erbjuder attraktiv uppsida för långsiktiga investerare", skriver förvaltarna avslutningsvis.

Under månaden valde man att öka i AbbVie. Samtidigt tog man hem vinst i bland annat Astra Zeneca och GN Store Nord till fördel för bland annat Exact Sciences.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Astra Zeneca och Johnson & Johnson med portföljvikter på 6,99, 6,64 respektive 6,29 procent.

Fonden hade de största övervikterna mot Lonza, Astra Zeneca och Roche Holding jämfört med index. De innehav med störst undervikter var Novartis, Unitedhealth och Eli Lilly.

USA, Schweiz och Danmark utgjorde de största marknaderna med exponeringar på 65,92, 9,76 respektive 8,33 procent.

DNB Health Care S, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent-2,13
Index MM, förändring i procent-1,62
Fond i år, förändring i procent8,29
Index i år, förändring i procent10,60
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER