Bildkälla: Stockfoto

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC ökade 4,86 procent i maj - minskad ränteoro i USA

Fonden DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC steg 4,86 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,84 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att den europeiska marknaden gick starkt under maj, med en uppgång på 2,6 procent. Förvaltarna menar att det primärt var positiv ekonomisk data från Europa och minskad ränteoro i USA som bidrog till sentimentet på marknaderna.

Vidare lyfter förvaltarna att de globala och i synnerhet de europeiska tillväxtaktierna gick starkt, medans de amerikanska statsobligationerna föll kraftigt som ett resultat av positiv inflationsdata.

De flesta sektorerna steg under månaden, men förvaltarna framhäver särskilt bank- och techaktier, som steg med över 3,5 procent.

Europas största utvecklare av vindkraftsparker, OX2, som är en del av fondens portfölj, utvecklades positivt under månaden. Bolaget mottog ett uppköpsbud, vilket fick kursen att stiga. Utöver OX2 nämns även Siemens Energy, vars aktie presterade starkt under månaden efter att bolaget levererat en stark kvartalsrapport.

Bland de innehav som presterade sämre återfinns onlineapoteket Redcare, som gick svagt efter att vinsthemtagningar gjordes.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Konecranes, SPIE och Tate & Lyle, med portföljvikter om 3,5, 3,1 respektive 2,9 procent.

Störst exponering hade fonden mot industri, följt av finans och hållbara konsumtionsvaror, med portföljvikter om 28,2, 19,7 samt 14,9 procent.

Fonden bestod till 16,9 procent av tyska innehav, följt av Frankrike och Storbritannien, med andelar om 13,1 respektive 11,8 procent.

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent4,86
Fond i år, förändring i procent7,84
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER