Bildkälla: Stockfoto

DWS Concept ESG Blue Economy LC ökade 4,81 procent i maj - förstärkt sentiment på de globala marknaderna

Fonden DWS Concept ESG Blue Economy LC steg 4,81 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,06 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Paul Buchwitz.

Inledningsvis konstaterar förvaltaren att nedgången under april endast var tillfällig, då aktiemarknaderna återigen steg under maj. Det ekonomiska läget i USA har varit tongivande för de globala marknaderna under månaden, där bland annat svagare arbetsmarknadsdata än förväntat rapporterades.

En annan punkt som förvaltaren lyfter är artificiell intelligens, som har drivit på börserna påtagligt under året. Förvaltaren menar att uppgången fortsatte under maj, drivet av spektakulära kvartalsresultat från världens största halvledartillverkare.

De största positiva bidraget kom från övervikten i sektorn allmännyttiga tjänster och undervikten i sällanköpsvaror. På den negativa sidan nämns undervikten i IT-sektorn samt övervikten i industri.

Under maj gjorde fonden ett par förändringar i portföljen, först nämner förvaltaren att de adderat ett nytt amerikanskt företag inom design och tillverkning till portföljen. Förvaltaren menar att de förväntar sig att bolaget ska gynnas av ökade infrastrukturinvesteringar inom vatten.

Vidare minskade fonden sin exponering mot en tillverkare av vattenpumpar, filtration och mätsystem, efter att aktien utvecklats starkt på senare tid. Utöver det tog fonden hem vinster i ett italienskt företag som tillverkar elkablar samt i en amerikansk solcellstillverkare.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Fugro, Prysmian samt Intertek Group, med portföljvikter om 5,4, 5,1 respektive 5 procent.

Störst exponering hade fonden mot industri, följt av dagligvaror och allmännyttiga tjänster.

Fonden bestod vid månadsskiftet till 21,5 procent av amerikanska tillgångar, följt av Frankrike och Nederländerna på 13,7 respektive 11,8 procent.

DWS Concept ESG Blue Economy LC, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent4,81
Fond i år, förändring i procent15,06
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER