Bildkälla: Stockfoto

DWS Invest SDG Global Equities LC ökade 3,74 procent i maj - vinsthemtagningar i First Solar och Xylem

Fonden DWS Invest SDG Global Equities LC steg 3,74 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,71 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Paul Buchwitz.

Inledningsvis konstaterar förvaltaren att aktiemarknaderna fortsatte att stiga under maj, efter att marknaden hämtade andan något under april. Det ekonomiska läget i USA stod återigen i fokus, där arbetsmarknadsdata visade på svagare siffror än förväntat, vilket bidrog till att sannolikheten för räntesänkningar ökade.

Samtidigt bidrog konsumtionsdata och kommentarer från den amerikanska centralbanken till stigande räntor.

Fondens sektorallokering var särskilt positiv beträffande teknologi, industri, allmännyttiga tjänster och material, enligt förvaltaren var det endast dagligvaror som bidrog negativt till fondens prestation under maj.

Undervikterna i sällanköpsvaror och energisektorn, samt övervikten i allmännyttiga tjänster bidrog positivt till fondens utveckling. Samtidigt hade övervikten i hälsovård och industri samt undervikten i teknologi en negativ effekt på fondens avkastning under maj.

Avslutningsvis nämner förvaltaren att fonden gjorde en vinsthemtagning i First Solar efter att aktien rusat på senare tid. Utöver First Solar gjordes även en vinsthemtagningar i Xylem, följt av den senaste tiden starka avkastning.

Slutligen gjorde fonden en ny investering i det globala design-, tillverkning- och konsultbolaget Aecom.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Microsoft, följt av Medtronic och UNITEDHEALTH, med portföljvikter om 4,3, 4,3 respektive 4,1 procent.

Vad gäller sektorallokering hade fonden tyngst exponering mot hälso- och sjukvård, industri samt informationsteknologi, med vikter om 22,4, 19,3 respektive 18,9 procent.

Fondens hade störst geografisk exponering mot USA, Frankrike och Storbritannien.

DWS Invest SDG Global Equities LC, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent3,74
Fond i år, förändring i procent11,71
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER