Creades har minskat innehavet i Addnode

Investmentbolaget Creades avyttrade den 17 januari 2020, via kapitalförsäkring, 460 000 aktier i Addnode, motsvarande 1,4 procent av kapitalet och 1,1 procent av rösterna för 85 miljoner kronor.

Annons

Creades totala investering i Addnode via kapitalförsäkring är därefter 1 665 242 aktier motsvarande knappt 4,98 procent av kapitalet och 3,9 procent av rösterna i bolaget.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser