Creades substansvärde steg 30 procent under 2019, föreslår extrautdelning

Investmentbolaget Creades rapporterar ett substansvärde på 370 kronor per aktie per 31 december. Under året ökade substansvärdet med 30 procent. Bolaget föreslår oförändrad ordinarie utdelning 14 kronor plus extra utdelning med 14,50 kronor.

Annons

Rörelseresultatet blev 463 miljoner kronor (132).

Resultatet före skatt var 463 miljoner kronor (132).

Resultatet efter skatt blev 458 miljoner kronor (131).

Resultat per aktie hamnade på 36,74 kronor (10,50).

Creades föreslår 24,50 kronor i utdelning (14), varav 14,50 kronor är extra utdelning.

"Efter ännu ett händelserikt år kan vi konstatera att Creades substansvärde per aktie ökat med 30 procent vilket är vårt näst bästa resultat någonsin (2013 avkastade vi hela 38 procent) och vi har därmed överträffat vårt absoluta avkastningsmål om 7,5% flera gånger om. Glädjen över detta grumlas dock av att vi i år inte lyckades överträffa vårt relativa mål om att också avkasta bättre än Stockholmsbörsen (Six Return Index) som levererade imponerande 35 procent
avkastning under 2019", säger vd Johan Hedberg i en kommentar.

Han säger vidare: "Nettot av årets försäljningar och nyinvesteringar är att vår kassa (inklusive kortfristiga placeringar) stärkts från 220 miljoner kronor till 764 miljoner kronor och vi har därmed skapat ett betydande handlingsutrymme och flexibilitet för framtiden".

Creades, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Rörelseresultat463132250,8%
Resultat före skatt463132250,8%
Nettoresultat458131249,6%
Resultat per aktie, kronor36,7410,50249,9%
Utdelning per aktie, kronor24,501475,0%

Länkar och källor:

media.finwire.com

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser