Finansinspektionen förväntar sig att banker och kreditmarknadsbolag stoppar aktieutdelningar

Finansinspektionen förväntar sig att banker och kreditmarknadsbolag stoppar aktieutdelningar.

Annons

"Att det finns mycket kapital i bankerna och kreditmarknadsbolagen är centralt för att bevara deras motståndskraft och upprätthålla kreditförsörjningen. Under rådande omständigheter förväntar sig FI därför att dessa företag avstår från att dela ut medel till aktieägare fram tills att den stora osäkerheten kring det ekonomiska läget har klarnat", skriver FI i ett pressmeddelande.

FI skickar därför i dagarna brev till samtliga banker och kreditmarknadsbolag under FI:s tillsyn med uppmaningen att styrelserna omgående ändrar sina utdelningsförslag och att vårens bolagsstämmor beslutar att inte betala aktieutdelningar. Syftet är att säkerställa att dessa företag har fortsatt god motståndskraft mot eventuella kreditförluster och kapacitet att upprätthålla kreditförsörjningen, skriver FI.

- Det är viktigt att bankerna nu agerar ansvarsfullt och stärker sin motståndskraft i det här kritiska läget, säger generaldirektör Erik Thedéen.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser