Handelsbanken föreslår att utdelningsbeslutet senareläggs till efter sommaren

Handelsbankens styrelse föreslår att beslutet om utdelning senareläggs. Det framgår av ettpressmeddelande.

Annons

Handelsbankens finansiella ställning är stark, både avseende kapital och likviditet. Styrelsen gör därför bedömningen att den tidigare föreslagna nivån på utdelning inte skulle äventyra bankens möjligheter att kunna stötta sina kunder med finansiering trots de utmanande omständigheterna.

Styrelsen föreslår dock för att bättre kunna överblicka konsekvenserna av coronapandemin att beslutet om utdelning inte fattas på årsstämman, utan efter sommaren.

Styrelsen avser därför att i god tid kalla till en extra bolagsstämma som ska hållas senast i november 2020 för att ta ställning i frågan.

Handelsbankens årsstämma äger rum som tidigare meddelats den 25 mars i Stockholmsmässan i Älvsjö.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser