Telia kommer inte nå prognosen, reviderar utdelningsförslaget

Teleoperatören Telia meddelar att coronapandemin kommer att ha en negativ finansiell påverkan på Telia Companys TV & Media-enhet. För närvarande är påverkan på Telia Companys övriga verksamhet begränsad men effekten på TV & Media innebär att utsikterna för koncernen vad gäller ebitda och det operationella fria kassaflödet 2020 inte kommer att uppnås.

Annons

Bolagets ebitda-prognos från bokslutet löd: Justerat ebitda på koncernnivå vid årsslutet 2019 tillsammans med stabile valutanivåer, förväntades växa 2-5 procent jämfört med 2019 och operationellt fritt kassaflöde förväntades vara 10,5-11,5 miljarder.

Telia Company kommer fortsätta att utvärdera de motverkande åtgärder som identifierats och kommer att uppdatera synen på status och på utsikterna för året snarast.

Styrelsen har vidare beslutat att justera sitt utdelningsförslag till bolagsstämman från 2,45 kronor per aktie till 1,80 konor. En extra bolagsstämma kan komma att hållas under hösten för att besluta om eventuell ytterligare utdelning, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

- Effekten av pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan på TV & Media-enheten. Trots en ökad konsumtion av tv vilket har lett till en ökad räckvidd för våra populära tv-kanaler, har vi sett en snabb nedgång i annonsintäkter. Att sportevenemang ställs in globalt har dessutom påverkat våra intäkter från betalkanaler negativt. Givet de nuvarande omständigheterna är det svårt att uppskatta den fulla påverkan på helåret 2020 men vårt nuvarande antagande innebär ett ebitda för affärsområdet TV & Media motsvarande 0-0,5 miljarder kronor (1,5 miljarder kronor 2019). Detta innebär att ambitionen om ett operationellt fritt kassaflöde om cirka 0,5 miljarder kronor från TV & Media under 2020, inte kommer att uppfyllas. Men vi kan inte ange en ny nivå i dagsläget, säger Christian Luiga, tillförordnad vd och koncernchef för Telia Company.

Av den påverkan som hittills på affärsområdet TV & Media kan Telia Company dra slutsatsen att utsikten för 2020 inte kommer att nås.

- Våra övriga affärsområden har hittills endast påverkats i begränsad omfattning. Men desto längre de nuvarande effekterna och beslutade restriktionerna gäller, ökar sannolikheten för en negativ påverkan, som inte går att uppskatta i dagsläget, även kommer att drabba vår telekomverksamhet, säger Christian Luiga.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser