Softronic rapporterar oförändrat resultat i första kvartalet

Softronic redovisar något lägre intäkter i första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal året innan. Bolaget redovisar oförändrat resultat på flera resultatnivåer.

Annons

Nettoomsättningen sjönk 1,6 procent till 180,6 miljoner kronor (183,6).

Ebitda-resultat blev 23,6 miljoner kronor (23,4), med en ebitda-marginal på 13,1 procent (12,7).

Rörelseresultatet blev 17,5 miljoner kronor (17,5), med en rörelsemarginal på 9,7 procent (9,5).

Resultatet före skatt var 17,2 miljoner kronor (17,1).

Resultatet efter skatt blev 13,4 miljoner kronor (13,4). Resultat per aktie hamnade på 0,25 kronor (0,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -8,2 miljoner kronor (5,8).

Softronics styrelse har som tidigare meddelats beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om aktieutdelning på 1 krona per aktie.

- Det ser ju tryggt och stabilt ut, men då ska man komma ihåg att effekterna av coronaviruset knappt har hunnit märkas ännu, förutom i en mindre del av våra kundsegment. Generellt har Softronic en kundstruktur som i oroliga tider ger en god stabilitet. Med ungefär en tredjedel av vår omsättning från offentlig sektor, cirka en tredjedel från privat sektor och ungefär lika mycket från organisationer, har vi en god grund att stå på. Men i dessa tider kan man inte ta någonting för givet och vi förbereder oss för att kunna hantera kraftiga svängningar på marknaden, kommenterar vd Per Adolfsson i delårsrapporten.

Softronic, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Nettoomsättning180,6183,6-1,6%
EBITDA23,623,40,9%
EBITDA-marginal13,1%12,7%
Rörelseresultat17,517,50,0%
Rörelsemarginal9,7%9,5%
Resultat före skatt17,217,10,6%
Nettoresultat13,413,40,0%
Resultat per aktie, kronor0,250,250,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet-8,25,8

Länkar och källor:

media.finwire.com

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser