Bildkälla: Stockfoto

Irlands inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade i juli

Irlands inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade i juli.

Tjänsteindexet förbättrades under juli till 51,9.

Föregående månads utfall var 39,7.

Irlands sammanvägda inköpschefsindex ökade i juli.

Det sammanvägda indexet förbättrades under juli till 55,9.

Föregående månads utfall var 44,3.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Irlandjuli, 2020juni, 2020
Inköpschefsindex för tjänstesektorn51,939,7
Inköpschefsindex sammanvägt55,944,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER