Bildkälla: Stockfoto

Sectra kallar till årsstämma den 8 september

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Sectra kallas till årsstämma tisdagen den 8 september i Linköping.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas, men föreslår istället ett obligatoriskt inlösenförfarande på 4,50 kronor per aktie.

Valberednigen föreslår omval av samtliga sju nuvarande styrelseledamöter. Omval föreslås av Jan-Olof Brüer till styrelseordförande. Därutöver föreslås nyval av Fredrik Robertsson som styrelseledamot. Han är säkerhetschef på Ericsson och har en bakgrund som generalmajor i Försvarsmakten i Sverige. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 3,7 miljoner B-aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER