Bildkälla: Stockfoto

Amerikanska råoljelager sjönk med 4,4 miljoner fat under förra veckan, väntat +1,5

USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med 4,4 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 1,5 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 2,0.

Bensinlagren minskade med 0,4 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en minskning på 1,1 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -3,0.

Lagren av destillerad olja steg med 3,5 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en minskning på 0,2 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -1,7.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv37Konsensusv36
DOE råoljelager, förändring-4,41,52,0
DOE bensinlager, förändring-0,4-1,1-3,0
DOE destillerat oljelager, förändring3,5-0,2-1,7
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER