Bildkälla: Stockfoto

Moment Group har mått överenskommelse för att säkra driften och långsiktig finansiering

Nöjesbolaget Moment Group har löst tillförsel av likviditet och långsiktig finansiering genom en överenskommelse som innefattar lån med superförmånsrätt, nedskrivning av obligationen, genomförande av en fullt säkerställd företrädesemission, en riktad nyemission av aktier samt en riktad nyemission av teckningsoptioner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har genomfört intensiva förhandlingar med obligationsinnehavare, investerare och aktieägare förts för att säkerställa tillgången till rörelsekapital för att undvika den akuta likviditetsbristen.

Bolaget har nu nått en principöverenskommelse nåtts med en grupp av obligationsägare, som representerar en kvalificerad majoritet av bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån, som epresenterande 50,2 procent av bolagets aktier, samt med den externa investeraren Gelba Management.

- Det är fantastiskt att vi är i mål med en finansieringslösning som läker vår likviditetsbrist och att vi har finansiering för fortsatt drift. Men - hela finansieringslösningen förutsätter att vi fortsatt jobbar hårt med kostnadsbesparingar och har framdrift i förhandlingar med leverantörer och hyresvärdar samt att myndigheterna infriar sina löften om fortsatta stödpaket så länge vi tvingas hålla våra arenor stängda. Våra verksamheter har genom myndigheternas restriktioner fortsatt de facto näringsförbud och vi har en tuff tid även framåt. Men vi finns kvar och vi kommer att jobba hårt för att vara framme i täten i takt med att vi tillåts öppna upp våra arenor igen och vi ser fram emot att få göra det vi brinner mest för - att skapa fantastiska upplevelser för alla våra gäster, säger Otto Drakenberg, vd och koncernchef i Moment Group.

Den kortsiktiga finansieringen sker genom en överbryggningskredit till bolaget om totalt 17,5 miljoner kronor.

En del av överenskommelsen innebär vidare att Långivarna åtagit sig att lämna ett lån till bolaget om totalt 47 miljoner kronor där långivarna ska erhålla en så kallad superförmånsrätt i bolaget.

En del av överenskommelsen innefattar en villkorsändring av bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 400 miljoner kronor med förfall den 29 mars 2021 .

Överenskommelsen innebär att bolaget enats med obligationsinnehavarna om att nyttjat principalbelopp inom ramen för obligationen skrivs ned med 100 miljoner kronor, från 209 miljoner till 109 miljoner kronor genom en förtida frivillig inlösen till ett lösenbelopp om noll kronor. En riktad nyemission på 76,24 miljoner teckningsoptioner kommer att ske till Robus och Gelba.

En företrädesemission på 31,1 miljoner kronor att genomföras. Här kommer 248,41 miljoner aktier att emitteras till en teckningskurs på 12,5 öre per aktie.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent dels genom garantiåtaganden från Robus, Wallblom, Verna, Engströms och Gelba samt dels genom teckningsåtaganden från Wallblom, Verna och Engströms att de ska teckna sina respektive pro rata-andelar i bolaget.

Vidare kommer en riktad nyemission på 18,9 miljoner kronor att göras till Gelba och Robus. Här emitteras 151,21 miljoner aktier till en teckningskurs på 12,5 öre per aktie.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER