Bildkälla: Stockfoto

'Det reviderade avtalet med CRUK avseende BI-1206 ger större flexibilitet vad gäller utveckling och partnersamarbeten' - Bioinvents vd

Det förändrade avtalet med Cancer Research UK (CRUK), avseende Bioinvents ledande läkemedelskandidat BI-1206, ger större flexibilitet vad gäller utveckling och partnersamarbeten. Det säger Bioinvents vd Martin Welschof i en intervju med anledning av morgonens nyhet.

“Det här avtalet slöts när Bioinvent var i en tuffare sits jämfört med idag. Strukturen på avtalet var inte helt gynnsam för Bioinvent. Nu kunde vi ändra på det genom en engångsbetalning, vilket är väldigt positivt. Det kommer göra utvecklingen mycket enklare och mer lukrativ för vår del”, säger bolagschefen.

I korthet innebär det omstrukturerade avtalet att Bioinvent betalar 2,5 miljoner pund, cirka 28 miljoner kronor, för att frigöras från skyldigheter att betala utvecklingsrelaterade eller kommersiella milstolpar. Detta ihop med en betydligt reducerad royalty till lågt ensiffriga nivåer.

Förutom att den kommersiella potentialen höjs blir man även av med klausuler och andra strukturer i avtalet som hade gjort projektet mindre intressant för potentiella samarbetspartners, menar Welschof.

Bioinvent ingick i slutet av förra året ett större licensavtal rörande BI-1206 med CASI Pharmaceuticals som gällde marknaderna Fastlandskina, Taiwan, Hongkong och Macao. Det innebar en initial betalning om 12 miljoner dollar i en kombination av en kontant likvid och en investering i aktier, potentiella milstolpsbetalningar på 83 miljoner dollar samt royalty i stegvisa nivåer från högt ensiffrigt till medelhögt tvåsiffrigt.

“Siffrorna i avtalet med CASI är väldigt bra, givet det stadie som läkemedelskandidaten befinner sig i”, påpekar bolagschefen.

Welschof tillägger att avtalet reflekterar en väl genomtänkt affärsutvecklingsstrategi.

“Om det går att sluta ett globalt avtal snarare än ett regionalt är det förstås bra, men när en läkemedelskandidat befinner sig i tidig klinisk fas lämpar det sig att fokusera på särskilda geografier”, förklarar vd:n.

Genom att sluta sådana avtal som med CASI erhåller man för det första tidig validering som kan bli värdefull i framtiden. Bioinvent får även in en del pengar, och risken reduceras när man knyter till sig en ambitiös samarbetspartner som bidrar till den kliniska utvecklingen.

BI-1206 är högaktuell nu när tidiga resultat från kombinationsstudien inom non-Hodgkins lymfom (NHL) är på ingång. Den 28 januari kommer man att uppdatera marknaden om projektets status. Under samma presentation kommer även partnern CASI vara med och berätta om sina utvecklingsplaner.

Även om CRUK tillfört studiedata för BI-1206 som monoterapi inom non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfocytisk leukemi (KLL/CLL) ser man att läkemedelskandidaten är särskilt lämpad för kombinationsbehandlingar, givet hur den kan förbättra aktiviteten av rituximab eller andra monoklonala anti-CD20-antikroppar genom att blockera receptorn FcγRIIB.

"Statusuppdateringen kommer vara viktig på så vis att vi kan visa för aktiemarknaden att projektet skrider framåt. Det är vårt ledande program, men det är viktigt att komma ihåg att Bioinvent är inte ett bolag som står och faller med BI-1206. Vi har flera kandidater under utveckling, där BI-1808 och BT-001 står näst på tur”, avslutar bolagschefen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER