Bildkälla: Stockfoto

Omvänd vinstvarning från Hexatronic - tillväxt 30 procent i fjärde kvartalet med ökad lönsamhet

Fiberkommunikationsbolaget Hexatronic ökade försäljningen med 30 procent under fjärde kvartalet till preliminärt cirka 600 miljoner kronor. Det är en ökning från 463 miljoner året innan och merparten beskrivs vara organisk tillväxt.

Ebita-resultatet förväntas uppgå till mellan 62 och 67 miljoner kronor (28).

Enligt de två estimat som finns i Factsets databas väntas en försäljning om 534 miljoner med ett ebita på 45 miljoner.

"Vi såg i det fjärde kvartalet endast en marginell nettopåverkan av covid-19. Med införandet av hårdare restriktioner i stora delar av världen finns det en fortsatt osäkerhet framgent", säger vd Henrik Larsson Lyon.

Han pekar på att bolagets övergripande bedömning fortsatt är att erfarenheterna av covid-19 kommer att leda till ökade investeringar i kommunikationsnäten. Det gäller både fast och mobil kommunikation.

Vid slutet av fjärde kvartalet var Hexatronics orderstock 97 procent högre än året innan. Hälften av ökningen är driven av redan kommunicerade sjökabelordrar.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER