Bildkälla: Stockfoto

Nanoform rusar på positiva interimsresultat - 'markerar kulmen på flera års arbete'

Nanoform rusar i skrivande stund 9,0 procent på positiva interimsresultat med deras nanopartikelformulering av Piroxicam. Bolaget ser positivt på att man nu ser tecken på att den bakomliggande CESS-teknologin uppvisar nytta i människa.

"För mig är det tydligt att interimsresultaten är välgjorda. De har ännu inte genomgått Quality Assurance, och i slutet av studien kommer vi veta mer. Trots detta anser jag dock att vårt senaste pressmeddelande ger en adekvat bild av vad vi är beredda att utläsa från de tidiga resultaten", säger vd Edward Hæggström efter morgonens nyhet.

Hæggström, som var med och grundade Nanoform, har en akademisk bakgrund. I den listan ingår bland annat en roll som professor vid Harvard och Helsingfors universitet inom dess institution för fysik.

Interimsresultaten från den fortsatt pågående studien indikerar att nanopartikelformuleringen av Piroxicam ger en snabbare upptagning än referenstabletten Felden (piroxicam) från den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer.

Studien, som utvärderar den farmakokinetiska profilen (PK), inleddes i det fjärde kvartalet förra året. Slutgiltiga resultat förväntas fortsatt rapporteras innan utgången av det andra kvartalet i år.

Studien är särskilt betydelsefull eftersom den markerar bolagets första där en nanoformad läkemedelskandidat undersöks i den kliniska utvecklingsfasen, alltså i människa. Den görs i samarbete med kontraktsforskningsorganisationen Quotient Sciences.

"Det här är ett mål vi har arbetat emot under en lång tid. Det här är på ett sätt kulmen på ett arbete som genomförts under flera års tid", säger Hæggström.

På frågan om hur vägen mot klinisk validering ser ut för Nanoform i jämförelse med andra mer traditionella läkemedelsföretag påpekar bolagschefen att Nanoform är först och främst ett bolag med en teknikplattform.

"Det är väldigt viktigt för oss att bevisa att plattformen kan skapa nytta i människa, och i förlängningen förhoppningsvis också patienter. Det är också viktigt eftersom det visar potentiella partners och kunder att vi också utvecklar tillgångar i den kliniska fasen", säger Hæggström och fortsätter:

"Nanoform existerar för att hjälpa våra partners att nå marknaden med sina produkter. Därför är det viktigt att vår teknologi har preliminärt visat nytta i människa, med statistisk signifikans."

Skulle de slutgiltiga resultaten också förklaras positiva tror bolagschefen att det kan gynna dem i diskussioner med potentiella kunder.

"När vi möter kunder kan visa att vi har sponsrat en klinisk studie, och således är bekanta med det omfattande arbete som ligger bakom dessa studier. Som ett resultat bör vi framstå som en en god samarbetspartner för kunder som är intresserade", avslutar Hæggström.

Nanoform, som är noterat på First North Premier både i Sverige och i Finland, har stigit över 60 procent sedan börsnoteringen i mitten av förra året. Efter dagens kursuppgång närmar sig börsvärdet fem miljarder kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER