Bildkälla: Stockfoto

USAs inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade mer än väntat i januari

USAs inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade mer än väntat i januari.

Tjänsteindexet förbättrades i januari till 57,5. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 53,4.

Föregående månads utfall var 54,8.

USAs sammanvägda inköpschefsindex ökade i januari.

Det sammanvägda indexet förbättrades i januari till 58,0.

Föregående månads utfall var 55,3.

En siffra över 50 indikerar expansion.

USAjanuari, 2020Konsensusdecember, 2020
Inköpschefsindex för tjänstesektorn57,553,454,8
Inköpschefsindex sammanvägt58,055,3
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER