Bildkälla: Stockfoto

Något bättre justerat rörelseresultat än väntat från Kone

Finska hissbolaget Kone redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Orderingången och det justerade rörelseresultatet var däremot högre än väntat. Utdelningen föreslås att höjas och det blir även en extrautdelning.

Omsättningen sjönk 2,4 procent till 2 621,2 miljoner euro (2 684,6). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 700.

Justerat rörelseresultat utföll på 380,6 miljoner euro (367,5), väntat var 377,2, med en justerad rörelsemarginal på 14,5 procent (13,7).

Resultatet före skatt var 372,5 miljoner euro (366).

Resultatet efter skatt blev 287,2 miljoner euro (283).

Orderingången landade på 2 068,7 miljoner euro (1 988,3), vilket är 24 procent högre än analytikerkonsensus.

I utdelning föreslås 1,75 euro (1,70), väntat 1,76. Dessutom föreslås en extrautdelning på 0,50 euro per aktie vilket gör att totala utdelningen för 2020 blir 2,25 euro per aktie.

För 2021 räknar Kone med en försäljningsökning på 0-6 procent vid jämförbara valutor. Den justerade rörelsemarginalen bedöms bli mellan 12,4 och 13,4 procent.

Kone, MEURQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Orderingång2 068,71 67023,9%1 988,34,0%
Nettoomsättning2 621,22 700-2,9%2 684,6-2,4%
Rörelseresultat, justerat380,6377,20,9%367,53,6%
Rörelsemarginal, justerad14,5%14,0%13,7%
Resultat före skatt372,53661,8%
Nettoresultat287,22831,5%
Utdelning per aktie, EUR1,751,76-0,6%1,702,9%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER