Bildkälla: Stockfoto

Endomines beslutar om riktad kvittningsemission till garanter

Gruv- och prospekteringsbolaget Endomines har beslutat om en riktad kvittningsemission på 4 224 000 aktier till garanter i enlighet med de garantiavtal som ingicks i samband med bolagets företrädesemission. Det framgår av ett pressmeddelande.

Då teckningskursen är 2,50 kronor per aktie (samma som i företrädesemissionen) innebär det att den totala ersättningen uppgår till 12,76 miljoner kronor.

Samtliga garanter har valt att erhålla aktier i bolaget, varav vissa har valt att erhålla en del av ersättningen i aktier och en del i kontanter. Fördelningen är 10,56 miljoner kronor i nyemitterade aktier och resterande 2,2 miljoner kronor i kontanter.

Garanterna är Formue Nord Markedsneutral, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning, Modelio Equity och Oscar Molse.

Utspädningseffekten från den senaste emissionen är cirka 1,9 procent.

Endomines fick in cirka 214 miljoner kronor i samband med företrädesemissionen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER