Bildkälla: Stockfoto

Omvänd vinstvarning från HMS Networks - tillväxt drivs av starkare slutmarknad och tillfälliga effekter

Industrikommunikationsbolaget HMS Networks har sett en kraftig ökning under första kvartalet och siffrorna överstiger marknadens förväntningar. Orderingången under kvartalet ökade preliminärt med 40 procent till 560 miljoner kronor, medan försäljningen ökat 25 procent till cirka 450 miljoner, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Rörelseresultatet förväntas uppgå till 110-120 miljoner kronor, en ökning med cirka 70 procent och motsvarande en rörelsemarginal om 25 procent.

HMS Networks beskriver att den kraftiga ökningen i orderingång och försäljning drivs av en betydligt starkare slutmarknad, där affärerna kommit tillbaka efter 18 månader av lägre investeringsklimat och pandemieffekter. Dessutom drivs tillväxten av tillfälliga effekter bestående av en generell lageråteruppbyggnad i kombination med mer tillfälligt ökade säkerhetslager hos kunder.

"Framåtriktat förväntar sig HMS Networks en betydligt starkare marknad än under föregående år, men vill också understryka att första kvartalets orderingång haft inslag av positiva engångseffekter som inte kan förväntas fortsätta under 2021", uppger bolaget.

HMS Networks släpper sin delårsrapport den 23 april klockan 080.00.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER