Bildkälla: Stockfoto

Ericsson betalar 0,8 miljarder kronor till Nokia i förlikning

Telekomleverantören Ericsson har ingått en förlikning med konkurrenten Nokia gällande påstådda skadeståndsanspråk mot det svenska bolaget. Det är kopplat till uppgörelsen från 2019 med USA kring utredningar om Ericssons överträdelser av reglerna kring korruption, enligt ett pressmeddelande.

Ericsson kommer att betala Nokia ett belopp om 80 miljoner euro, motsvarande 0,8 miljarder kronor. Förlikningen påverkar rörelseresultatet med det omnämnda beloppet och 26 miljoner euro i kassaflöde i andra kvartalet i år. Betalning av återstoden av förlikningen ska ske genom liknande delbetalningar 2022 respektive 2023, vilket påverkar kassaflödet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER