Bildkälla: Stockfoto

Better Collective ökar omsättning och vinst (uppdatering)

(uppdatering avser utsikter samt utveckling under april och NDC)

Betting- och affiliatebolaget Better Collective redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Vinsten ökade.

Omsättningen steg 85,6 procent till 38,8 miljoner euro (20,9). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 38,1.

Ebitda-resultat blev 13,4 miljoner euro (8,6), med en ebitda-marginal på 34,5 procent (41,1).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 13,2 miljoner euro (9,0), väntat 14,1, med en justerad ebitda-marginal på 34,0 procent (43,1).

Rörelseresultatet blev 11,4 miljoner euro (6,6). Rörelsemarginalen var 29,4 procent (31,6). Justerat rörelseresultat utföll på 11,2 miljoner euro (7), med en justerad rörelsemarginal på 28,9 procent (33,5).

Resultatet före skatt var 10,9 miljoner euro (6,4). Resultatet efter skatt blev 8,3 miljoner euro (4,7). Resultat per aktie hamnade på 0,17 euro (0,10).

Better Collective höjer sina mål för 2021. Bolagets mål för intäkter är nu över 180 miljoner euro (tidigare över 160) och ett ebitda-resultat om över 55 miljoner euro (tidigare över 50). Den organiska tillväxten väntas bli över 25 procent (tidigare över 20). Bakgrunden är förvärv.

Under kvartalet uppgick New Depositing Customers till cirka 180 000, upp 54 procent. Det är den högsta nivån någonsin.

Intäkterna i april var 13,1 miljoner euro, upp 185 procent mot föregående år. Organiskt var tillväxten 51 procent. Publishing ökade med 87 procent, men mötte svaga jämförelsetal. Paid Media ökade med 14 procent men mötte starka jämförelsetal. Enligt Bloomberg är förväntningarna en omsättning på 40,5 miljoner euro i andra kvartalet.

Better Collective, MEURQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning38,838,11,8%20,985,6%
EBITDA13,48,655,8%
EBITDA-marginal34,5%41,1%
EBITDA, justerat13,214,1-6,4%9,046,7%
EBITDA-marginal, justerad34,0%37,0%43,1%
Rörelseresultat11,46,672,7%
Rörelsemarginal29,4%31,6%
Rörelseresultat, justerat11,2760,0%
Rörelsemarginal, justerad28,9%33,5%
Resultat före skatt10,96,470,3%
Nettoresultat8,34,776,6%
Resultat per aktie, EUR0,170,1070,0%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER