Bildkälla: Stockfoto

Fortums rapport överträffar förväntningarna

Finländska energibolaget Fortum redovisar en rapport för första kvartalet som är bättre på samtliga rader, både vad gäller mot fjolåret och analytikernas förväntningar.

Omsättningen steg till 21 493 miljoner euro (1 357). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 19 540. Den rejäla ökningen beror på att Uniper också räknas in i koncernens resultaträkning, vilket inte var fallet i fjol.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 1 479 miljoner euro (543), väntat 1 430, med en justerad ebitda-marginal på 6,9 procent (40,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 171 miljoner euro (393), väntat var 1 110, med en justerad rörelsemarginal på 5,4 procent (29,0).

”Samtliga av våra segment kom att uppvisa högre jämförbara rörelseresultat under första kvartalet jämfört med i fjol. De nordiska energipriserna ökade markant från fjolåret trots ihållande höga vattenreservoarer. De högre elpriserna var också den främsta drivkraften till ökningen på 14 procent av det jämförbara resultatet för segmentet Generation”, säger vd Markus Rauramo.

Resultatet före skatt var 1 460 miljoner euro (1 014), och efter skatt 1 310 miljoner euro (938).

Resultat per aktie hamnade på 1,23 euro (1,05), vilket är 41,4 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,87.

Fortum bibehåller sin guidning om kapitalutgifter på cirka 1,4 miljarder euro under 2021.
Fortum, MEURQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning21 49319 54010,0%1 3571 483,9%
EBITDA, justerat1 4791 4303,4%543172,4%
EBITDA-marginal, justerad6,9%7,3%40,0%
Rörelseresultat1 345603123,1%
Rörelsemarginal6,3%44,4%
Rörelseresultat, justerat1 1711 1105,5%393198,0%
Rörelsemarginal, justerad5,4%5,7%29,0%
Resultat före skatt1 4601 01444,0%
Nettoresultat1 31093839,7%
Resultat per aktie, EUR1,230,8741,4%1,0517,1%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER