Bildkälla: Stockfoto

Lundin Gold rapporterar vinst i första kvartalet - håller fast vid prognoser för helåret

Gruvbolaget Lundin Gold redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet visade en vändning till vinst och bolaget upprepar produktionsprognosen för helåret.

Omsättningen steg till 140,0 miljoner dollar (36,9).

Resultatet efter skatt blev 86,0 miljoner dollar (-9,3). Derivatvinster ingår med 51,5 miljoner.
Resultat per aktie hamnade på 0,37 dollar (-0,04).

Justerat nettoresultat uppgick till 37,4 miljoner (-3,4) med ett justerat nettoresultat per aktie på 0,16 dollar (-0,02).

Kassaflödet var 75,1 miljoner dollar (13,8).

Guldproduktionen i det första kvartalet uppgick till 104 137 uns (51 320) och försäljningen var 81 805 uns (59 317). AISC, All-in-Sustaining-Costs, uppgick till 830 dollar per uns (908).

Bolagets vd Ron Hochstein uppger i en kommentar att mycket av den starka produktionen i mars såldes under april, och att resultatet under kvartalet hade varit ännu starkare om försäljningen ägt rum i mars.

För 2021 spår bolaget fortsatt en guldproduktion på 380 000-420 000 uns. AISC, All-in-Sustaining-Costs, förväntas fortsatt bli 770-830 dollar per uns.

Lundin Gold, MUSDQ1-2021Q1-2020
Nettoomsättning140,036,9
Nettoresultat86,0-9,3
Resultat per aktie, USD0,37-0,04
Resultat per aktie, justerat, USD0,16-0,02
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER