Bildkälla: gary yim / Shutterstock.com

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA steg till 74,9 procent i april

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA steg till 74,9 procent i april, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 75,0.

Föregående månads utfall var 74,4.

Ett kapacitetsutnyttjande över 85 procent anses vara inflationsdrivande.
USA, %april, 2021KonsensusFörändring mot konsensusmars, 2021
Kapacitetsutnyttjande74,975,0-0,1%74,4
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER