Bildkälla: Stockfoto

Michigans konsumentförtroendeindex steg till 86,4 i juni

Michigans konsumentförtroendeindex noterades till 86,4 i juni, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 84,2.

Föregående månads utfall var 82,9.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen. Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

USAjuni, 2021KonsensusFörändring mot konsensusmaj, 2021
Michigan konsumentförtroende86,484,22,6%82,9
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER