Bildkälla: Stockfoto

Arion Banks nettoresultat i linje med preliminär siffra - ROE långt över mål

Isländska Arion Bank redovisar ökande intäkter under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet efter skatt ökade under perioden och är i nivå med de preliminära siffror som släpptes för ett tag sedan.

"Arion Bank presterade utmärkt under andra kvartalet. Avkastningen på eget kapital under andra kvartalet på 16,3 procent var långt över bankens ROE-mål på 10 procent, det tredje kvartalet i rad där vi har överskridit målen", konstaterar vd Benedikt Gíslason.

De totala intäkterna uppgick till 15 004 miljoner isländska kronor (14 063).

Räntenettot uppgick till 8 016 miljoner isländska kronor (7 857).

Provisionsnettot blev 3 562 miljoner isländska kronor (2 688).

Nettoresultatet blev 7 816 miljoner isländska kronor (4 913).

Arion Bank, MISKQ2-2021Q2-2020Förändring
Intäkter15 00414 0636,7%
Räntenetto8 0167 8572,0%
Provisionsnetto3 5622 68832,5%
Nettoresultat7 8164 91359,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER